Hva er Circling?

Circling er en meditasjonspraksis som involverer mer enn én person. Det er derfor vi lekent kaller Circling “Mindfulness 2.0”. Sammen bringer vi høy grad av tilstedeværelse til samværet med hverandre, og særlig den som sitter i sirkelens fokus.

Circling skaper en arena der vi verdsetter, utforsker og utfordrer hverandre samtidig som vi deler de subtile nyansene i vår stadig-nye øyeblikk sammen. Metoden er utrolig effektiv for å avdekke blindpunkter hos den enkelte, det røde flagget som veiver over hodet vårt som alle andre enn vi selv ser.

Når andre mennesker gir deg utilslørt tilbakemelding på hvordan de opplever deg så får du enormt verdifull informasjon som du ellers kan gå et helt liv uten å få (all den tid folk er redde for å si sannheten til deg). Det vil bli tydeligere for deg hva som er “deg” og hva som er “den andre” i mellommenneskelige relasjoner. Grenseoppgangene blir tydeligere, hvilket skaper ro og større grad av selvaksept.

Potensielt utfordrende tilbakemeldinger gis deg i en setting av full aksept. Metoden er i tråd med Zen-mester Suzuki Roshis berømte sitat “Everyone is perfect, and we could all use some work”.

Circling er et av de mest potente verktøyene for menneskelig utvikling som vi kjenner i verden i dag og den mest potente applikasjonen av Integralteori vi vet om.

Circling-praksis over tid vil bidra til økt evne til å forstå andres intensjoner og å oppnå det vi kaller “shared reality” på engelsk. Dette fører til ro, en fjellstø tro på det gode i mennesket og en generell følelse av overflod i relasjonene våre.

Circling på 1-2-3

 • Se og bli sett
 • Se verden gjennom medmenneskers øyne
 • Bli kjent med hvordan andre opplever deg
 • Lær å stole på deg selv og din intuisjon
 • Bli ansvarlig i din kommunikasjon uten å henge deg opp i regler
 • Utvikle evnen til å si akkurat det du mener og føler på en måte som andre kan motta
 • Bli en mester til å skape relasjonelle “kodak-moments” der alt faller bort, tankene forsvinner og tiden står stille
 • Skap varig endring i deg selv fortere enn du trodde var mulig

Hvorfor vi elsker Circling

 • Dyp innsikt og personlige gjennombrudd
 • Lidenskapen og nærkontakten det skaper i møte med andre
 • Enkelhet, som er grobunn til et hav av muligheter
 • Tilliten til å åpne for og ønske velkommen det meste
 • Viser oss våre iboende gaver og grunnleggende godhet
 • Utvider vår ide om hva som er mulig i relasjon med andre
 • Den mest potente applikasjonen av integralteori vi kjenner til
 • Kanskje verdens mest effektive metode for å drive skyggearbeid

Neste workshop?

Neste helgekurs kommer trolig i Oktober 2014.

[al2fb_like_button]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *